เกี่ยวกับเรา

ฝ่ายบริหารการขายลูกค้าองค์กรกรุงเทพฯ และปริมณฑล
โทรศัพท์: 02 445 5676
โทรสาร: 02 445 5576
อีเมล: corpsale@wingsworkshop.org


 

ในสังคมไทยยังคงมีบริเวณที่เป็นแหล่งของบ่อนหรือเปิดร้านรับแทงพนันฟุตบอลมากมายโดยเฉพาะบริเวณตัวเมืองของแต่ละจังหวัดมักจะทำการเปิดร้านใกล้กับบริเวณสถานศึกษา เพราะจะทำให้ได้ลูกค้าที่เป็นกลุ่มวัยเรียนซึ่งหลอกล้อได้ง่ายหลงเข้าสู้วังวนของการพนันและถอนตัวออกมาลำบาก